Vil du være med til at gøre Dansk Berner Sennen Klub endnu bedre?

Vi har generalforsamling i DBSK lørdag d. 6. april 2019 og skal der have sammensat det hold, der skal sidde i bestyrelsen af vores klub. Vi har brug for at få kontinuitet i bestyrelsen – nogle folk, som virkelig mener, at de vil bruge nogle timer af deres fritid på klubarbejdet – til gavn for os alle.

Der er også valg i avls og sundhedsudvalget. Måske det lige er noget for dig

Bestyrelsesvalg april 2019

Vil du være en del af klubbens bestyrelse så skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være en del af bestyrelsen. Send det på en mail SENEST D 16 FEBRUAR 2019 til:

Formand: Miaemil@gmail.com

Sekretær: gittehoy@gmail.com

Bestyrelsesvalg april 2019

På valg til bestyrelsen er 3 medlemmer som bliver valgt for to år. Desuden mangler vi 2 medlemmer som skal sidde i 1 år (erstatning for Maria og Linda) samt 2 suppleanter.

o Mia Lund Madsen

o Lisbet Utke Ramsing

o Gitte Høy Nielsen (modtager genvalg)

o Monica Ø. Rasmussen (modtager genvalg)

o Lars Bibby (modtager ikke genvalg)

Sådan gik valg til bestyrelsen i 2018

4 i bestyrelsen var på valg – 4 medlemmer var opstillet. Derfor fredsvalg med de 4 opstillede.

Bestyrelsen så således ud pr. 14.4.2018:

o Gitte Høy Nielsen

o Monica Ø. Rasmussen (Berit Bang Jensen meddelte på GF at hun trak sig)

o Lars Bibby

o Maria Harthin Andersen (stoppet juni 2018 – ikke erstattet)

o Werner Bartsch (erstattet af Mia maj 2018)

o Lisbet Utke Ramsing

o Linda Hjort (har meddelt november 2018 at hun trækker sig – ikke erstattet)

Avls- og sundhedsudvalg april 2019

Der skal ligeledes være valg til avls og sundhedsudvalget.

Berit Bang er på valg, hun ønsker ikke genvalg

Derudover skal der vælges 2 supplanter.

Vil du være en del af klubbens avls og sundhedsudvalg så skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være en del af udvalget. Send det på en mail SENEST D 16 FEBRUAR 2019 til:

Formand: Miaemil@gmail.com

Sekretær: gittehoy@gmail.com