Soft agility

HVAD ER SOFT AGILITY?

Soft agility er et alternativ til traditionel agility. Soft agility har til formål at aktivere alle hunde på en for hundene inspirerende måde med hensyntagen til hundens fysiske og mentale formåen.

Sporten er en blidere og mere skånsom sport, hvor der ikke lægges vægt på hastigheden i et gennemløb, men hvor forhindringerne er tilpasset hundene og derfor mindre belastende for deres fysik.

Sporten kan derfor dyrkes af alle racer uden undtagelse – også Bernere hvis fysik passer bedre til denne form for agility. Der er flere af træningspladserne som har mulighed for at dyrke soft agility enten som en fast del af træningen eller som et ekstra supplement til lydighedstræning.