Referat fra fællesmødet 3. februar 2019 mellem ASU, UU, AKT, Hvalpeformidler og redaktør for BB.

 

Bordet rundt:

UU:

Et jubilæumsår der har ”trukket tænder” ud – der har været meget travlt og det har rigtig godt.

UU ønske adgang til netbank for at få overblik og lette arbejdsgange.

UU mener, at hjemmesiden ikke er brugervenlig på mobil-versionen. Monica ændrer mobilversionens udseende og virkemåde.

Sager der omhandler UU kunne man ønske UU blev inddraget tidligere.

Samarbejde med AKT-udvalg fungerer rigtig godt og der opfordres til evt. mere samarbejde med andre udvalg, hvor det giver mening.

 

AKT:

Koordination af arrangementer i en intern kalender til brug for udvalgene. Monica forsøger at lave en intern kalender der kan bruges af arrangerende udvalg.

Hanne laver ændringsforslag til retningslinjer for AKT, så de passer bedre med den virkelighed vi befinder os i.

Træningspladser nedlægges i disse år – trænerseminaret henvender sig efterhånden til meget få deltagere. Skal vi ændrer måden trænerseminaret afholdes på? Evt. så opgaven kan gå på skift hos de aktive træningspladser. Hanne Bank skriver forslag til ændring.

Vognkørselsudvalget fortæller om nye tiltag med 3 vognkørselsdage – i Aalborg i marts, på Fyn og Ballerup/Skovlunde i maj samt uofficiel arbejdsprøve som man kan tilmelde sig på Hasmark. Desuden lægges arbejdsprøven på hjemmesiden sammen med videoklip af øvelserne, så man kan begynde at øve sig.

 

ASU: Avlsseminar med Birgitte Schjødt om hendes syn på hvor racen befinder sig i dag, Helle Sinclair om Guiardia. og RAS.

Hvordan med DRU-hunde – hvad er proceduren? Inge kommer med et oplæg til en snak med DKK og hun og Gitte HN. tager en dialog med DKK om problematikken.

Arbejdsglæden i ASU blev påvirket af den måde det foregik på i forbindelse med nye medlemmer i ASU 2018. Gitte påpegede at de to medlemmer som bestyrelsen kan indsætte fulgte de regler vi i klubben har bestemt os for. Hvis der er ønske om at vi skal følge ”vi plejer” så skal reglerne bare laves om så de passer med det.

Vi ser fremad og det kunne være det er på tide at ændret i den måde ASU sammensættes på. Gitte og Inge laver et forslag til GF om ændring i vedtægter om valg til ASU. Evt. 3 år med rullende udskiftning.

Avlsbeskrivelsesarrangement i maj er på plads.

RAS – Raceavlsstrategi er færdig for 2018 og skal sendes til DKK. Inge sørger for at det sker.

IWG: Inge fortalte om mødet i 2018. Evt. manglende referater fra IWG-møder kommer på hjemmesiden – Nefer sender til Monica.

 

Hvalpeformidler:

Spørger om de oplysninger, der nu står på forældredyr på hvalpelisten er dem, der er relevante eller om der skal andre på?

Snakken rundt om bordet om, hvilke opfordringer, der skal skrives på hjemmesiden under hvalpelisten for at imødegå at kommende hvalpekøbere ikke vender sig mod Gul og Gratis, når alle hvalpe er reserveret på forhånd. Finn kikker på forslag til hvad der kan skrives.

Håber at alle der er medlemmer bruger listen.

Retningslinjer for Hvalpeformidler skal ændres, så der også står at hvalpeformidler skal samarbejde med ASU – ligesom det står i retningslinjer for ASU.

 

BB:  

Opfordring til at alle udvalg giver besked, hvis der er en deadline som ikke kan overholdes.

Gitte fra UU opfordrer til at deadline for decemberbladet ændres så Strib-udstillingen kan komme med. Nefer og Monica sørger for ændringen komme i bladet.

Baggrundstjek af forsidebilleder – vi skal sørge for at det er medlemmernes hunde der figurerer her.

 

Alle:

Vi drøfter at et fællesmøde er et godt arrangement og formen hvor bestyrelse og 1-2 medlemmer fra udvalg deltager fungerer fint. Frekvensen skal være en gang pr. år. Slut januar/start februar.

Hitlistepræmier: Retningslinjer for aktivitetsudvalg og UU tilpasses, så det fremgår, hvilket beløb der anvendes til præmier. Ca. kr. 150,-

Vi snakkede ændringer af kasserer-hvervet i klubben – kan vi lægge noget ud til en ekstern bogholder? Vi oplever at være meget sårbare når posten skifter mellem forskellige kasserere fra år til år. I disse elektroniske tider vil der helt sikkert være en mere smidig vej, så vi letter nogle forretningsgange i klubben. Gitte og Mia undersøger hvilke muligheder der kan være.

Opfordring om, at få lavet en form for ”info-stand” (roll-up-banner og en brochure) som kan være med på klubudstillinger til nye bernerfolk.

Der var generelt en rigtig god tone og et ønske om at vi i fællesskab ser fremad i klubben og i de kommende år forsøger at gøre klubarbejdet mere smidigt. Vi oplever, at det som i andre frivillige foreninger, er svært at skaffe folk der vil arbejde med klubarbejdet. Derfor er det vigtigt at dem der vælger at bruge deres fritid til glæde og gavn for fællesskabet oplever at tunge forretningsgange forsøges smidiggjort.