Udstillingsregler

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub, eller anden FCI-anderkendt organisation kan deltage på udstillinger og skuer.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennelklubs Udstillingsregler.

DKK’s udstillingsreglement 2020

Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af en hver art, er DBSK/DKK uvedkommende.
Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/konkurrence området skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring.

Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde.

Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de evt. skader, hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

Ret til ændringer forbeholdes.