RAS 2021:
֎ Fakta om Berner Sennen population i Danmark og deres sundhed.

֎ Avls og Sundhedsudvalgetsvisioner og anbefalinger.

af Avls og Sundhedsudvalget,
Dansk Berner Sennen Klub.