Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger gældende fra 01. 01. 2022

 

1. hund med samme ejer 416 kr. 516 kr. ved manuel tilmelding
2. hund med samme ejer 341 kr. 441 kr. ved manuel tilmelding
3. hund med samme ejer 286 kr. 386 kr. ved manuel tilmelding
Baby, hvalpe- og veteranklasse 286 kr. 386 kr. ved manuel tilmelding

 

 

Opdrætsklasse og Avlsklasse: Se Dansk Kennel Klubs udstillingsreglement.
Ifølge FCI’s regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på udstillingsdagen

Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.

Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/konkurrenceområdet skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de evt. skader, som hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation kan deltage på udstillinger og skuer.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.

Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers adresser kan ses i under Udstillingskalender.

Ret til ændringer forbeholdes