LP

 

Rally

 

LP og Rally Hitlisteregler

 

LP hitliste

For at deltage på klubbens hitliste skal du opnå minimum en 3. præmie til en officiel LP-prøve og indsende kopi af din resultatbog til Aktivitetsudvalget på mail akt.dbsk@gmail.com. Husk at oplyse om din hunds navn og hvem som har været fører for hunden. Når vi modtager kopi af bedømmelsen, vil resultatet blive opdateret på LP-hitlisten.
Ved prøver arrangeret af Aktivitetsudvalget vil alle resultater automatisk blive overført til hitlisten da vi har alle kritikker ved hånden og i disse tilfælde behøver du ikke sende ind.

Der tæller kun et resultat per hund i hver klasse. Så hvis du senere opnår et bedre resultat i samme klasse, så husk at sende kopi at dette også. Det bedste resultat tæller.

Der tæller kun et resultat per hund i hver klasse. Så hvis du senere opnår et bedre resultat i samme klasse, så husk at sende kopi at dette også. Det bedste resultat tæller.
Har du opnået titlen “Årets LP-hund” kan I ikke, de følgende år, komme på hitlisten i den klasse titlen er opnået.

Man kan godt figurere på hitlisten med samme hund i flere klasser.
Ved pointlighed har vi brug for en kopi af kritikken, da vi følger DKK´s regler ved pointlighed:

Sidste frist for indsending er 01.12 hvert år

Kun hunde med DKK stamtavle og medlemmer af DBSK kan figurere på listen.

Rally hitliste

For at deltage på klubbens rally hitliste skal du som minimum bestå en klasse til en officiel Rally prøve. Herefter scanner du en kopi af din hunds rally bog hvor point tal vises og underskrift fra dommeren. Denne sendes til Aktivitetsudvalget på mail akt.dbsk@gmail.com. Husk også at skrive din hunds stambogsnavn samt hvem som har været fører af hunden. Når vi modtager en kopi af bogen, vil resultatet blive opdateret på Rally-hitlisten.

Ved prøver arrangeret af Aktivitetsudvalget vil alle resultater automatisk blive overført til hitlisten da vi har alle kritikker ved hånden og i disse tilfælde behøver du ikke sende ind.

Der tæller kun et resultat per hund i hver klasse. Så hvis du senere opnår et bedre resultat i samme klasse, så husk at sende kopi at dette også. Det bedste resultat tæller.

Man kan godt figurere på hitlisten med samme hund i flere klasser.

Skulle der være point lighed kigges der på datoen for opnåelse af point. Den hund som først har bestået (dato) med det givne antal point bliver placeret øverst.

Hvis nogen prøver ligger i december vil disse tælle med på næste år liste, da vi ellers ikke kan nå at indkøbe hitlistepræmier. Point opnået i november måned skal indsendes med det samme og senest 1. december dette gælder både LP og Rally.

Kun hunde med DKK stamtavle og medlemmer af DBSK kan figurere på listen.

Præmier til Årets LP og Rally hunde og resterende hitlistehunde

Der tildeles præmier eller rosetter til alle hunde repræsenteret på listen. Dog kan man ikke modtage mere end en hitlistegave per år uanset om man er repræsenteret i flere klasser.
Nr 1-2-og 3 indenfor hver klasse vil typisk blive belønnet med lidt ekstra enten via større gave eller rosette.

Skulle du have en hund som har opnået at blive Lydigheds eller Rally champion, vil der ved generalforsamlingen eller ved andet arrangement blive overrakt en roset, hvor der er påført hundens navn samt årstal for opnået championat.

Der kåres også Årets LP hund ved enten generalforsamling eller andet arrangement. Årets LP-hund findes ved at tage det resultat med procentuel højest score på tværs af alle klasser. Der udleveres ligeledes speciel roset med hundens navn til denne ekvipage.

Da det ikke er muligt at beregne Årets Rally hund kåres dette ikke.

Er du i tvivl om noget i reglerne så kontakt aktivitetsudvalget.