Præmering

Efter enhver bedømmelse og konkurrence vises der af ringsekretæren, et farvet kort. Der er i alle klasser et farvekort, hvis farver angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger.

Præmiering i Baby og hvalpeklasse:

Særdeles lovende (hvalpeklasse): Lyserød roset
Lovende (hvalpeklasse): Lyseblå roset
Mindre lovende (hvalpeklasse): Gult bånd
Racens bedste hvalp: Lyserød roset

Bedømmelsesforløb

Bedømmelsen foregår enten som kvalitetsbedømmelse eller konkurrencebedømmelse

Kvalitetsbedømmelse

Dommeren vurderer hundenes eksteriør og temperament efter racens standard og tildeler dem den præmieringsgrad, hans/hendes vurdering resulterer i. Dommeren udfærdiger skriftlig beskrivelse, som udstilleren får en kopi af.

Ved kvalitetsbedømmelse kan tildeles præmieringsgraderne Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be Judged.

Præmiering ved kvalitetsbedømmelse af hver enkelt hund:

Excellent: Rødt kort
Very good: Blåt kort
Good: Gult kort
Sufficient: Grønt kort
Disqualified: Gråt bånd
Cannot be judged: Brunt kort

Præmieringsgraderne defineres på følgende måde:

EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, men har tydelige fejl i forhold til racens standard.

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer tilstrækkeligt til racens standard dog uden at besidde de generelt ønskede egenskaber, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.

DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet i racens standard; som udviser en opførsel, der ikke lever op til standarden eller som opfører sig aggressivt; som har testikelabnormiteter; som har graverende tandfejl eller kæbeuregelmæssigheder; som er ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn på albinisme. Denne betegnelse skal også tildeles en hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til skade for dens helbred. Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i forhold til racens standard.

Hunde, som ikke kan tildeles en af ovennævnte præmieringer, tildeles:

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver hund, som ikke bevæger sig, konstant hopper op og ned af sin fører eller forsøger at komme ud af ringen, gør det umuligt at vurdere gangart og bevægelse eller konstant undviger at blive undersøgt af dommeren og gør det umuligt at se tænderne, anatomi og struktur, hale eller testikler. Denne vurdering gives også, hvis spor fra operationer eller behandling kan observeres, hvilket kunne lade til at indikere, at udstilleren ønsker at skjule en fejl for dommeren.

Det samme gælder, hvis dommeren har tilstrækkelig grund til at formode, at der er foretaget en operation for at korrigere oprindelige tilstande eller træk (f.eks. øjenlåg, øre eller hale). Begrundelsen for, at hunden gives et “kan ikke bedømmes” skal anføres på kritikken.

Konkurrence bedømmelse:

Her konkurrerer hundene om den indbyrdes placering hundene imellem.

Placering i hver enkelt klasse

Her konkurrerer hundene der har opnået Excellent om placeringen fra 1 til 4.

Dommeren kan under denne konkurrence bedømmelse tildele et CK  (Champion kvalitet) til de hunde, hvis kvalitet dommeren vurderer er høj nok til, at de kan opnå championat.

Champion kvalitet (CK)

CK gives til en helt igennem typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at dommeren vurderer den som værende af champion kvalitet.

Kun hunde med CK går videre til konkurrencen om “Bedst i Køn”.

Præmiering ved Klassevindere

1. vinder: Rød Roset
2. vinder: Blå Roset
3. vinder: Gul Roset
4. vinder: Grøn Roset

Bedst i Køn klasse (BIK)  (hanner og tæver hver for sig)

I denne klasse deltager de hunde, der har fået CK i, juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse, champion klasse  og veteranklasse.

Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4.

Certifikat

Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen er dansk eksteriørchampion (også til hunde fra champion klassen eller veteranklassen, som ikke i forvejen har opnået titlen dansk eksteriørchampion).

Certifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede.

Der uddeles et reservecertifikat til den hund, som placeres efter certifikatvinderen. Reservecertifikatet tæller som certifikat, hvis certifikatvinderen diskvalificeres.

Præmiering ved Bedst I Køn:

1. vinder: Rød Roset
2. vinder: Blå Roset
3. vinder: Gul Roset
4. vinder: Grøn Roset
Champion kvalitet (CK): rosa kort vises
Dansk certifikat (CAC): Rødt/hvidt bånd –  Rød/hvid roset.
Reserve-certifikat:
Dansk championat: Rødt/grønt kort
BIR (Bedst i racen): Rød/gul roset
BIM (Bedst i modsat køn)Grøn/hvid roset

Hæderspræmie:

Opdræts/Avlsklasse:

Kritik

Der laves en skriftlig kritik af hunden under bedømmelsen. Kritikken kan findes her. Disse uploades efter hver hunds bedømmelser.