Betingelserne for optagelse på parrings og hvalpelisten

 

På parrings og hvalpeliste kan kun stå kuld, hvor begge forældredyr opfylder følgende krav:

  • Begge forældre skal før parring være præmieret på mindst en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller avlsgodkendt på specialklubbens avlsgodkendelsesarrangement.
  • Begge forældredyr skal før parring være HD-fotograferet og have en officiel HD-status registreret i DKK med status A, B eller C.
  • Begge forældredyr skal før parring være AD-fotograferet og have en officiel AD-status registreret i DKK med status 0 eller 1

Hvis en opdrætter gentagende gange overtræder DBSKs etiske anbefalinger, kan bestyrelsen, efter indstilling fra avls-og sundhedsudvalget, beslutte at den pågældende opdrætter ikke kan få formidlet sine hvalpe gennem hvalpeformidlingen.

   • Ejer/opdrætter skal være medlem af DBSK.
   • Ejer er bosiddende i DK.
   • Dispositionsret ligestilles med ejerskab.

Sådan søger du om optagelse på hvalpelisten

Når I har parret jeres tæve, eller I har fået et hvalpekuld, kan I registrere jeres hvalpekuld ved at udfylde online formularen HER

Dette tilbud er gratis for medlemmer af DBSK

Hvis en opdrætter/ejer har et DKK/FCI godkendt kennelnavn vil det fremgå af
overskriften på listen. Har opdrætter/ejer ikke et godkendt kennelnavn, vil kuldet
blive præsenteret under opdrætters/ejers navn.

Alle parringer og fødte kuld lægges herefter ud på hjemmesiden under Hvalpelisten.
Når kuldet er født meddeles hvalpeformidleren om fødselsdato, samt antal af han- og tævehvalpe.
Hvis intet er modtaget senest 2 uger efter formodet fødsel, så slettes parringen fra hjemmesiden.
Husk at give besked til hvalpeformidleren løbende, om hvor mange hvalpe der er tilbage.

Forlængelse og sletning

Ved forlængelse eller sletning af kuld på hvalpelisten SKAL du maile eller ringe til DBSK’s hvalpeformidler, og give besked om kuldet skal slettes eller forlænges.
Det SKAL straks meddeles DBSK’s hvalpeformidler, når der er solgt nogle hvalpe og når alle hvalpene er solgt.
Når hvalpene er 8 uger tages kuldet af hvalpelisten, hvis andet ikke er meddelt hvalpeformidleren.

Hvalpeformidler:

Britta Staugaard

hvalp.dbsk@gmail.com
Diesen Alle 25
2791 Dragør

Tlf: 51896515