Det firma, som foretager HS-testen på berner sennenhunde fra hele verden hedder Antagene og ligger i Frankrig. De foretog i 2022 en del omlægninger af deres testudbud, og ved samme lejlighed fik de også en helt ny hjemmeside, som desværre endnu kun er på fransk. Derfor har jeg lavet denne vejledning, for dig, der måske ikke er en ørn til fransk. Vejledningen viser skærmbilleder og udsnit af skærmbilleder, som de ser ud på en computerskærm. Bruger du mobiltelefon eller tablet, kan sidens lay-out være tilpasset det ændrede skærmformat.

 1. Oprette en konto
 2. Logge ind på en konto
 3. Bestille test
 4. Se testresultater
 5. Tilmelde til HSIMS
 6. Lave testparring
 7. Fortolke resultatet af testparring
 8. Opdatere hundens informationer

Desuden er her links til de dokumenter, du skal bruge for at bestille HS-testen.

1 – Oprette en konto

Det allerførste, man skal gøre for at komme i gang, er at oprette en konto. Hvis du allerede har en konto, fungerer den stadig med dine gamle login-oplysninger.

Hvis det er første gang, du skal teste en hund, gør du sådan her:

Gå ind på hjemmesiden antagene.com

Deres forside ser sådan ud:

Så kommer login-siden, som ser sådan ud:

Når ”systemet” ikke kan kende din e-mailadresse, går det ud fra, at du vil skabe en ny konto.

Derfor vises dette skærmbillede:

Teksten på siden betyder:

”Skaber en konto

En e-mail er blevet sendt til nedenstående adresse for at validere skabelsen af Deres konto og vælge Deres password:

< Din e-mail-adresse >

De vil modtage den i løbet af nogle minutter.

Hvis De ikke modtager den, så tænk på at kigge i spam-mappen.”

Teksten betyder:

”Nu mangler kun én handling, før Deres ANTAGENE-konto bliver aktiveret!

For at udføre denne handling skal De klikke på linket nedenfor, som giver Dem mulighed for at vælge Deres password.

Vælg mit password” – (her klikker du)

Længere nede står der så et link, som du kan klistre ind i din webbrowser, hvis det første link ikke virker.

Nu kommer du til en lang formular, hvor du skal indtaste diverse oplysninger og valg. Den ser sådan ud:

3 – Bestille test

For at bestille en test logger du først ind på din konto.

Inden du bestiller en test, kan din hund oprettes i systemet. Så undgår man fejl med registreringen.

Står din hund allerede i din liste, springer du bare frem til ”Nu er du klar til at bestille en test!”

Nu er du klar til at bestille en test!

Der er forskel på fremgangsmåden, afhængigt af hvilken test du vil bestille. De fleste tests bestilles fra hjemmesiden (webshop-style). Hvorimod HS-test bestilles med en bestillingsblanket.

Der kommer nu en liste over de tests, som tilbydes for Berner Sennen:

Når du har bekræftet ordren skal du lige bekræfte dine kontakt oplysninger:

Så skal vi lige bekræfte igen:

Her har jeg klikket på ”Valider ma commande et payer par carte bancaire” for at betale med bankkort.

MEN

Hvis den test, du vil foretage er en HS-test, er proceduren anderledes.

Denne test bestilles på en separat formular, som du kan downloade ude fra oversigten over disse vejledninger.

Første gang du bestiller en HS-test skal du bruge 3 forskellige formularer:

Ovenstående betyder:

Forskning udført af Canine Genetics Team fra Institute of Genetics & Development af National Center for

Videnskabelig forskning (CNRS) i Rennes (Frankrig) har gjort det muligt at identificere de genetiske markører, der er forbundet med risikoen

udvikling og overførsel af histiocytisk sarkom hos Berner Sennen. For at gøre det muligt for opdrættere at drage

fordel af disse foreløbige resultater, foreslår ANTAGENE Laboratory, i samarbejde med CNRS Canine Genetics Team, at tilbyde en DNA-test, som vil være en del af den igangværende forskning, der udføres af CNRS Canine Genetics Team og dets partnere.

Statistisk analyse af disse genetiske markører er blevet brugt til at producere et genetisk indeks. Dette indeks kan hjælpe opdrættere i

udvalg af avlsdyr og parringer. Det er dog ikke en forudsigelse af sygdommens forekomst; denne HS-test er

kun en sandsynlighedstest, baseret på information fra en population på 1081 franske Berner Sennenhunde.

Hr/Fru/Frøken ____________________________________________

Adresse ____________________________________________

Jeg bekræfter hermed, at jeg er opdrætter af Berner Sennenhunde med kennelnavnet (hvis relevant):

_____________________________________________ og i denne egenskab:

 • Jeg anerkender, at denne HS-test er et genetisk værktøj til at hjælpe med forvaltningen af mit Berner Sennenhund avlsprogram i forhold til sygdommen Histiocytisk Sarkom hos Berner Sennenhunde, og accepterer at bidrage til fremskridt inden for forskning i histiocytisk sarkom hos Berner Sennenhunde for bedre forståelse af denne sygdom og for at forbedre forudsigelsesevnen af denne HS-test.
 • Jeg erkender, at denne HS-test ikke giver nogen individuelle forudsigende data, men at denne test kun bestemmer en sandsynlighed for at dyret vil udvikle sygdommen. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager ANTAGENE Laboratoriet sig ikke ansvar eller erstatningsansvar for nogen form for kompenserende, straffende, direkte, indirekte, konsekvensmæssige, hændelige, særlige tab eller skader af enhver art som følge af brugen af denne HS-test, herunder men ikke begrænset til tab af brug, tab af indkomst, tabt fortjeneste, tab af tid, tab af salg, skade på personlige ejendele, ethvert ansvar kunden pådrager sig med hensyn til enhver anden person, eller enhver anden type eller form for følgeskader eller økonomisk tab dog forårsaget og uanset form for handling, uanset om det er i kontrakt, erstatning, herunder uagtsomhed, strengt produktansvar eller andet, uanset om ANTAGENE er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Kunden anerkender og accepterer, at enhver risiko for tab heri afspejles i prisen på testtjenesterne, og at disse vilkår ville have været anderledes, hvis der havde været en anden risikoallokering.
 • Jeg accepterer, at under ingen omstændigheder bruge resultaterne af denne HS-test som et reklame- eller kommercielt argument for min hund eller min kennel, grundet risikoen nævnt ovenfor.

Jeg accepterer at hjælpe med forskning:

 • Ved at erkende nødvendigheden af at levere en blodprøve i et EDTA-rør (unge og voksne hunde) eller en kindpodning (hvalpe) ikke kun fra hunde, for hvilke jeg kræver resultater af denne HS-test, men også fra de hunde, som jeg ikke kræver, at resultater returneres (ingen betaling nødvendig) som en del af denne forskning.
 • Levering af stamtavlen og alle kliniske oplysninger om hver hund.
 • Relatere eventuelle nye hændelser og de seneste kliniske og genealogiske data vedrørende hver hund, der bruger det kliniske spørgeskema tilgængeligt på CNRS-webstedet (spørgeskemaer kan downloades) eller fra ANTAGENE-webstedet (online spørgeskema).
 • Fortsat regelmæssig kommunikation med CNRS Canine Genetics Team i Rennes og ANTAGENE.

ANTAGENE-laboratoriet og CNRS Canine Genetics Team i Rennes vil opbevare alle data leveret af ejeren og evt. andre data som følge af denne HS-test i den største fortrolighed.

Dette aftalememorandum er underlagt fransk lov.

Jeg har læst og forstået og accepterer betingelserne for denne test for histiocytisk sarkom som anført ovenfor.

Udfyld og underskriv to eksemplarer af dette dokument – behold et til dig selv og send et med blodprøven.

 

Google har oversat og jeg har korrekturlæst.

Denne blanket behøver du kun indsende første gang, du bestiller en HS-test.

4 – Se testresultater

Når resultatet af din test er klart, modtager du certifikatet som en vedhæftet pdf-fil i en e-mail fra Antagene.

Men det kommer også ind og ligge i dit kundeområde, hvor du kan tilgå det når du vil.

5 – Tilmelde til HSIMS

En HS-test fortæller dig hvordan din hunds risiko er for at få kræft-sygdommen Histiocytært Sarkom.

Har en hund indexet A er dens chance for ikke at få HS 4 gange større end risikoen for at den får sygdommen.

Hunde med index B har en 50/50 chance/risiko.

En hund med index C Har 4 gange større sandsynlighed for at få HS end for ikke at få det.

Det er selvfølgelig i sig selv interessant. Men testens potentiale kommer først rigtigt til sin ret, når man bruger HSIMS-værktøjet til at forudsige resultatet af en parring mellem to testede hunde.

 

Da hundens index er sammensat af resultatet af 9 forskellige genetiske markører, hvor der for hver markør er 3 forskellige mulige udfald (AA, Aa og aa) så giver det i alt 19.683 (tre-i-niende) forskellige mulige kombinationer, som en hund kan have. Nogle af disse kombinationer giver højere risiko, nogle giver lavere.

Når to hunde parres, giver de hver især halvdelen af deres gener (og markører) videre til hvalpene, som altså får hver deres nye kombination af gener og markører.

Antagene har udviklet et værktøj, som kan beregne alle disse tusindvis af kombinationer og omsætte dem til en procentvis andel af A, B og C for den påtænkte kombination. Her er det altså ikke så interessant hvilket index de to forældredyr har, men hvor godt de passer sammen i de enkelte markører.

 

For at kunne bruge værktøjet HSIMS (Histiocytic Sarcoma Index Mate Selection) skal din hund være HS-testet, og derefter skal du tilmelde den til HSIMS. Log ind på din konto hos Antagene:

6 – Lave testparring

Når din hund er HS-testet og tilmeldt HSIMS, kan du lave testparringer med hunde fra hele verden.

Du kan dog kun teste de andre hunde op imod dine egne hunde.

7 – Fortolke resultatet af testparring

Når du har lavet en testparring og fået dit lagkagediagram – hvad så?

Er det en god eller dårlig kombination? Det kommer jo meget an på udgangspunktet.

Diagrammet viser den enkelte hvalps sandsynlighed for at få enten index A, B eller C. Men hvad skal man gå efter?

Det er meget få kombinationer, som kun giver A-hvalpe. De findes, men det er ikke realistisk at satse på det.

Man har jo gerne en håndfuld hanner i kikkerten til sin tæve, og når man har testparret med dem alle sammen kommer overvejelserne.

Hvad er vigtigst? At maximere antallet af A-hvalpe eller at minimere antallet af C-hvalpe.

Det kunne lyde som om det er det samme, men det er ikke altid tilfældet.

Her kommer et eksempel med tre beslægtede tæver (tæve 1 er moster til både tæve 2 og 3), kombineret med 5 forskellige hanhunde:

Tæve 1 (index A) Tæve 2 (index A) Tæve 3 (index C)
Afkoms

index

A B C A B C A B C
Han 1 83% 16% 1% 88% 11% 1% 52% 39% 9%
Han 2 11% 78% 11% 31% 60% 9% 0% 13% 87%
Han 3 50% 50% 0% 63% 31% 6% 25% 25% 50%
Han 4 56% 44% 0% 71% 27% 2% 25% 44% 31%
Han 5 75% 25% 0% 83% 16% 1% 34% 53% 13%

Man ser, at selvom to tæver har samme index, og er i familie med hinanden kan de give meget forskellige resultater med de samme hanhunde. Man ser også at det generelt giver en højere risiko når man bruger en C-hund i avl, men som også fremgår, så er det muligt at finde en god partner til en C-hund.

For tæve 1s vedkommende giver Han 1 flest % A-hvalpe, mens Han 5 giver færrest C-hvalpe.

Jeg vil foreslå at du laver et stort antal testparringer med helt tilfældigt valgte partnere til din hund og skrive resultaterne ned. Når du har lavet f.eks. 50 testparringer regner du det gennemsnitlige procenttal for A, B og C ud, og bruger det som en målestok for hvad din hund giver som gennemsnit. Nu har du et sammenligningsgrundlag, og kan f.eks. gå efter at holde C-procenten lavere end din hunds gennemsnit.

Efter at dette værktøj er blevet tilgængeligt, er det mindre interessant at få oplyst de testede hundes index. Men det kræver, at de hunde, der er testede tilmeldes HSIMS-værktøjet.

8 – Opdatere hundens informationer

Der er ikke mange muligheder for at rette i hundens informationer.

Det eneste man kan gøre er at angive om hunden er tilstede (i din varetægt), fraværende (ikke længere min hund) eller afdød.

Forfatter: Birgitte Damsgaard