Udstillingsregler

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub, eller anden FCI-anderkendt organisation kan deltage på udstillinger og skuer.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel klubs Udstillingsreglement.

DKK’s udstillingsreglement 2024

 

Generelle bestemmelser for udstillinger og prøver i Danmark

Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af en hver art, er DBSK/DKK uvedkommende.
Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/konkurrence området skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring.

Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde.

Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de evt. skader, hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

Ret til ændringer forbeholdes.

Præmering

Efter enhver bedømmelse og konkurrence vises der af ringsekretæren, et farvet kort. Der er i alle klasser et farvekort, hvis farver angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger.

Præmiering i Baby og hvalpeklasse:

Særdeles lovende (hvalpeklasse): Lyserød roset
Lovende (hvalpeklasse): Lyseblå roset
Mindre lovende (hvalpeklasse): Gult bånd
Racens bedste hvalp: Lyserød roset

Bedømmelsesforløb

Bedømmelsen foregår enten som kvalitetsbedømmelse eller konkurrencebedømmelse

Kvalitetsbedømmelse

Dommeren vurderer hundenes eksteriør og temperament efter racens standard og tildeler dem den præmieringsgrad, hans/hendes vurdering resulterer i. Dommeren udfærdiger skriftlig beskrivelse, som udstilleren får en kopi af.

Ved kvalitetsbedømmelse kan tildeles præmieringsgraderne Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be Judged.

Præmiering ved kvalitetsbedømmelse af hver enkelt hund:

Excellent: Rødt kort
Very good: Blåt kort
Good: Gult kort
Sufficient: Grønt kort
Disqualified: Gråt bånd
Cannot be judged: Brunt kort

Præmieringsgraderne defineres på følgende måde:

EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, men har tydelige fejl i forhold til racens standard.

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer tilstrækkeligt til racens standard dog uden at besidde de generelt ønskede egenskaber, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.

DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet i racens standard; som udviser en opførsel, der ikke lever op til standarden eller som opfører sig aggressivt; som har testikelabnormiteter; som har graverende tandfejl eller kæbeuregelmæssigheder; som er ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn på albinisme. Denne betegnelse skal også tildeles en hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til skade for dens helbred. Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i forhold til racens standard.

Hunde, som ikke kan tildeles en af ovennævnte præmieringer, tildeles:

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver hund, som ikke bevæger sig, konstant hopper op og ned af sin fører eller forsøger at komme ud af ringen, gør det umuligt at vurdere gangart og bevægelse eller konstant undviger at blive undersøgt af dommeren og gør det umuligt at se tænderne, anatomi og struktur, hale eller testikler. Denne vurdering gives også, hvis spor fra operationer eller behandling kan observeres, hvilket kunne lade til at indikere, at udstilleren ønsker at skjule en fejl for dommeren.

Det samme gælder, hvis dommeren har tilstrækkelig grund til at formode, at der er foretaget en operation for at korrigere oprindelige tilstande eller træk (f.eks. øjenlåg, øre eller hale). Begrundelsen for, at hunden gives et “kan ikke bedømmes” skal anføres på kritikken.

Konkurrence bedømmelse:

Her konkurrerer hundene om den indbyrdes placering hundene imellem.

Placering i hver enkelt klasse

Her konkurrerer hundene der har opnået Excellent om placeringen fra 1 til 4.

Dommeren kan under denne konkurrence bedømmelse tildele et CK  (Champion kvalitet) til de hunde, hvis kvalitet dommeren vurderer er høj nok til, at de kan opnå championat.

Champion kvalitet (CK)

CK gives til en helt igennem typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at dommeren vurderer den som værende af champion kvalitet.

Kun hunde med CK går videre til konkurrencen om “Bedst i Køn”.

Præmiering ved Klassevindere

1. vinder: Rød Roset
2. vinder: Blå Roset
3. vinder: Gul Roset
4. vinder: Grøn Roset

Bedst i Køn klasse (BIK)  (hanner og tæver hver for sig)

I denne klasse deltager de hunde, der har fået CK i, juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse, champion klasse  og veteranklasse.

Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4.

Certifikat

Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen er dansk eksteriørchampion (også til hunde fra champion klassen eller veteranklassen, som ikke i forvejen har opnået titlen dansk eksteriørchampion).

Certifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede.

Der uddeles et reservecertifikat til den hund, som placeres efter certifikatvinderen. Reservecertifikatet tæller som certifikat, hvis certifikatvinderen diskvalificeres.

Præmiering ved Bedst I Køn:

1. vinder: Rød Roset
2. vinder: Blå Roset
3. vinder: Gul Roset
4. vinder: Grøn Roset
Champion kvalitet (CK): rosa kort vises
Dansk certifikat (CAC): Rødt/hvidt bånd –  Rød/hvid roset.
Reserve-certifikat:
Dansk championat: Rødt/grønt kort
BIR (Bedst i racen): Rød/gul roset
BIM (Bedst i modsat køn)Grøn/hvid roset

Hæderspræmie:

Opdræts/Avlsklasse:

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger gældende fra 01. 01. 2024

 

1. hund med samme ejer 454 kr. 496 kr. ved manuel tilmelding
2. hund med samme ejer 372 kr. 424 kr. ved manuel tilmelding
3. hund med samme ejer 312 kr. 372 kr. ved manuel tilmelding
Baby, hvalpe- og veteranklasse 312 kr. 343 kr. ved manuel tilmelding

 

DKK

Opdrætsklasse og Avlsklasse: Se Dansk Kennel Klubs udstillingsreglement.
Ifølge FCI’s regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på udstillingsdagen

Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.

Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/konkurrenceområdet skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de evt. skader, som hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation kan deltage på udstillinger og skuer.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.

Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers adresser kan ses i under Udstillingskalender.

Ret til ændringer forbeholdes

Sådan opnås klubchampionat

Titler som kan opnås på Dansk Berner Sennen klub udstillinger:

Dansk Berner Sennen klub – Klub Champion –   KLBCH
Der skal opnås 4 klubcertifikater på Dansk Berner Sennen Klubs udstillinger fra mindst 3 forskellige dommere.

Champion klubcertifikatet uddeles til vinderen i både han og tæve Champion klassen, som er præmieret Excellent med CK og på dagen er dansk champion, er denne Klubchampion uddeles certifikatet til den næste i klassen som er præmieret Excellent med CK og på dagen er dansk champion.

Champion klub certifikatet kan uddeles til de fire klassevindere, hvis de er præmieret Excellent med CK og på dagen er dansk champion.

Champion klubcertifikatet uddeles i Champion klassen og ikke i BIK-konkurrencen.

Når de 4 klubcertifikater er opnået, ansøger ejeren klubchampionatet online på klubbens hjemmeside. Ejeren vil herefter modtage et diplom.

Titlen kan efterfølgende registreres på hundens stamtavle hos DKK. (Diplomet er  gyldigt som bekræftelse)

Det påhviler ejeren selv at registrere opnåede klubchampionattitler hos Dansk Kennel Klub.

Dansk Berner Sennen Klub –  Klub Junior Champion – KLBJCH

Der skal opnås 3 klubjuniorcertifikater på Dansk Berner Sennen Klubs udstillinger fra mindst 2 forskellige dommere.

Klub juniorcertifikatet uddeles til vinderen i både han- og tæve Juniorklassen, som er præmieret Excellent med CK, er denne Klub Juniorchampion uddeles certifikatet til den næste i klassen som er præmieret Excellent med CK.
Klub Juniorcertifikatet kan uddeles til de fire klassevindere, hvis de er præmieret Excellent med CK. Når de 3 klub Juniorcertifikater er opnået, ansøger ejeren klubchampionatet online på klubbens hjemmeside. Ejeren vil herefter modtage et diplom.

Titlen kan efterfølgende registreres på hundens stamtavle hos DKK. (Diplomet er gyldigt som bekræftigelse)

Det påhviler ejeren selv at registrere opnåede klubjuniorchampion titel hos Dansk Kennel Klub.

Dansk Berner Sennen Klub – Klub Veteran Champion –  KLBVCH

Der skal opnås 3 klub veterancertifikater på Dansk Berner Sennen Klubs udstillinger fra mindst 2 forskellige dommere.

Veteran klubcertifikatet uddeles til vinderen i både han- og tæve Veteranklassen, som er præmieret Excellent med CK, er denne Klub Veteranchampion uddeles certifikatet til den næste i klassen som er præmieret Excellent med CK. Klub Veterancertifikatet kan uddeles til de fire klassevindere, hvis de er præmieret Excellent med CK.

Når de 3 klub veterancertifikater er opnået, ansøger ejeren klubchampionatet online på klubbens hjemmeside. Ejeren vil herefter modtage et diplom.

Titlen kan efterfølgende registreres på hundens stamtavle hos DKK. (Diplomet er gyldigt som bekræftigelse)

Det påhviler ejeren selv at registrere opnåede klubveteranchampion titel hos Dansk Kennel Klub.

Gældende fra 11. oktober 2020.

Juniorhandling i Dansk Berner Sennen Klub

 

Juniorhandling konkurrencer vil kun blive afholdt ved minimum 3 tilmeldte juniorhandlere på den pågældende udstilling.

Klubben har så få juniorhandlere at konkurrencen ikke vil være opdelt, det er muligt at deltage i juniorhandling fra man er fyldt 10 år og til og med 17 år.

Junior handling vil blive bedømt af en autoriseret dommer

Junior Hitliste:

Nr. 1 får 5 point

nr. 2 får 3 point

nr. 3 får 2 point

nr. 4 får 1 point

Juniorhitlisten vil være at se, på samme sted, som de øvrige hitlister
og vil blive fejret på vinterudstillingen, sammen med årets andre vindere.

Vi glæder os til at se jer i ringen.

 

Dansk Kennel Klub’s retningslinjer for juniorhandling kan ses HER