Klubben støtter medlemmers uddannelse, til glæde og gavn for Klubben.

Støtte til uddannelse skal søges i hvert tilfælde og kan umiddelbart søges af de medlemmer, som har en funktion i bestyrelse, udvalg, samt på DBSKs træningspladser.

Eller ønsker at blive uddannet som ringpersonale, ringtræner mv.

Der kan søges støtte til uddannelser, som relaterer til de ting, som DBSK udbyder og arbejder med, set i relation til DBSKs medlemmer. Et medlem, der får bevilget betalt uddannelse, skal acceptere og forvente, at ansøger efter endt uddannelse i et rimeligt omfang kan / skal kunne bruge uddannelsen i klub-regi. Til gavn for Klubbens medlemmer. Hvilket aftales individuelt med DBSKs bestyrelse.

Som udgangspunkt betaler kursusmodtager selv kursusgebyr til kurset og kursusgebyr refunderes, når uddannelsen (kurset) er fuldendt og afsluttet, og der er udstedt og modtaget et kursusbevis. Kopi af kursusbevis på bestået kursus fremsendes til DBSKs kasserer.

Betaling for overnatning på eller ved uddannelsesstedet, kan aftales individuelt og efter behov, med DBSKs bestyrelse. Kursusmodtager skal selv betale kørselsudgifter til og fra uddannelsesstedet. Andre aftaler kan undtagelsesvis aftales individuelt og efter behov med DBSKs bestyrelse, og betaling vil så blive afregnet med Statens til enhver tid gældende lave takst for kørsel.