Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger gældende fra 1. 1. 2018

 

1. hund med samme ejer 400 kr. 436 kr. ved manuel tilmelding
2. hund med samme ejer 327 kr. 374 kr. ved manuel tilmelding
3. hund med samme ejer 275 kr. 327 kr. ved manuel tilmelding
Baby, hvalpe- og veteranklasse 275 kr. 302 kr. ved manuel tilmelding

 

 

Opdrætsklasse og Avlsklasse: Se Dansk Kennel Klubs udstillingsreglement.
Ifølge FCI’s regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på udstillingsdagen

Online tilmelding af avls- og opdrætsklasser til DBSK’s udstillinger

Det vil fra 2013 være muligt at tilmelde til avlsklasse og til opdrætsklasse online via www.hundeweb.dk.

Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed.

Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.

Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/konkurrenceområdet skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de evt. skader, som hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation kan deltage på udstillinger og skuer.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.

Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers adresser kan ses i under Udstillingskalender.

Ret til ændringer forbeholdes