Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger gældende pr 1. 1. 2017

Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.

Priser Online betaling via DKK Via Netbank
Babyklasse, 3-6 måneder ( Kun på DBSK) 260 kr. 285 kr.
Hvalpeklasse, 6-9 måneder 260 kr. 285 kr.
Juniorklasse, 9-18 måneder 375 kr. 410 kr.
Mellemklasse, 15-24 måneder 375 kr. 410 kr.
Åben klasse, fra 15 måneder 375kr. 410 kr.
Brugshundeklasse, fra 15 måneder   (*) 375 kr. 410 kr.
Championklasse, fra 15 måneder 375 kr. 410 kr.
Veteranklasse, fra 8 år 375 kr. 410 kr.
Juniorhandling 140 kr. 165 kr.
Avlsklasse Gratis
Opdrætsklasse Gratis

Rabat ved tilmelding af flere hunde (MED SAMME EJER) i officielle klasser.

Junior-  Mellem- Åben- Champion-  og Veteranklasse.

 

Ved flere hunde af samme ejer. Online betaling via DKK Via netbank
Udstilling 1. hund 365 kr. 410 kr.
Udstilling 2. hund 305 kr. 355 kr.
Udstilling 3. hund og eft. 260 kr. 310 kr.

*.For udenlandsk ejede hunde skal FCI´s brugsprøvecertifikat vedlægges.

Ifølge FCI’s regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på udstillingsdagen

Opdrætsklasse og Avlsklasse: Se Dansk Kennel Klubs udstillingsreglement.

Online tilmelding af avls- og opdrætsklasser til DBSK’s udstillinger

Det vil fra 2013 være muligt at tilmelde til avlsklasse og til opdrætsklasse online via www.hundeweb.dk.

Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed.

Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.

Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/konkurrenceområdet skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de evt. skader, som hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation kan deltage på udstillinger og skuer.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.

Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers adresser kan ses i under Udstillingskalender.

Ret til ændringer forbeholdes