Nye udstillingsansvarlige i DBSK

 

Helle Sinclair og Gitte Høy Nielsen har sagt ja til at varetage rollerne som udstillingsansvarlige i Dansk Berner Sennen Klub. De er trukket i arbejdstøjet og har haft et overleveringsmøde med Fie Basbøl, Gitte og Louise Trolle Nielsen.

Lone Thomsen og Lilian Milek Madsen har sagt ja til at hjælpe som udstillingsledere på efterårets udstillinger.

De mange opgaver der er med tilrettelæggelse af udstillinger vil Helle og Gitte tage sig af og sikre at det foregår i et åbent samarbejde med klubbens bestyrelse og efter de retningslinjer der foreligger for Udstillingsudvalget.

I det praktiske arbejde med afvikling af klubudstillinger vil Helle og Gitte få brug for hjælp fra klubmedlemmer, som kan hjælpe på udstillingsdage – både før og efter udstillingen. Der vil blive oprettet en gruppe på Facebook ”DBSK – udstillingshjælpere” som man kan melde sig på, hvis man vil tilbyde sin hjælp.

Vi håber I vil tage godt imod de nye udstillingsansvarlige i DBSK.

Ved spørgsmål, send en mail til: Gitte Høy eller Helle Sinclair

Referater fra møder i udstillingsudvalget findes her