Hitlister – hvad er det?

I DBSK har vi forskellige konkurrencer hvor udstillingshunde, lydighedshunde og rallyhunde kan konkurrere om at komme på forskellige Hitlister.
Der er forskellige titler der kan opnås ud fra disse lister:

For udstillingshunde er det:
Årets Berner
Årets han og tæve 1-2-3
Årets Veteran han og tæve 1-2-3
Årets avlshan og tæve 1-2-3
Årets opdrætter 1-2-3

For at komme på disse lister som udelukkende gælder udstillinger, hvor det primært er hundens eksteriør (udseende, bevægelser og temperament) der bliver bedømt, er der en række krav, som skal opfyldes for man kan få sin hund/kennel på listerne:

1. For at komme på listerne kræves det at ejeren af den pågældende hund, er medlem af DBSK. Derudover skal hunden for at komme på listerne være dansk ejet.

2. Efter årets sidste udstilling og inden offentliggørelse af årets hunde tjekkes, at alle der står på listerne er medlem af DBSK.  Hvis ikke der er betalt kontingent eller den pågældende har meldt sig ud slettes hundene og tæller ikke med i konkurrencerne om årets hunde, årets veteraner eller årets opdrætter.

3. Hunden skal for at komme på listerne have opnået minimum 25 point på udstillinger. Hvis en hund bliver udstillet på flere end 5 udstillinger det pågældende år vil de 5 bedste udstillinger tælle i konkurrencen om årets titler. Dette fører udstillingsudvalget regnskab over og det vil automatisk være de 5 bedste resultater der tæller.

4.  For veteranhundene gælder at de skal være over 8 år når de udstilles og her vil alle veteran hunde med minimum 25 point komme på årets hitlister. For at give de ældre hunde ekstra hæder vil der samtidig være en liste hvor alle udstillede veteranhunde, uanset point kan stå på, for at vise hvem der har været udstillet inden for året.

Årets konkurrencer
Efter årets sidste udstilling opgøres den færdige hitliste og ud fra denne udregnes de forskellig vindere af Årets konkurrencer.
Årets Berner; det er den hund (enten han eller tæve) der har opnået flest point på hitlisterne.
Årets han 1, 2 og 3 er de tre øverste hunde på hitlisten for hanner
Årets tæve 1, 2 og 3 er de tre øverste hunde på hitlisten for tæver.

Årets veteran han / tæve 1, 2 og 3 er de tre hunde over 8 år og med over 25 point, der står øverst på henholdsvis hitlisten for hanner og tæver.

Årets avls han / tæve: dette er en titel som udelukkende siger noget om hvordan disse hundes afkom har klaret sig på udstillingsscenen i det pågældende år. De fem bedste placerede afkom tæller med i denne konkurrence. Afkommet skal være danskejet, og bosiddende i DK og ejer skal være medlem af DBSK.

Årets avlshan eller tæve kan godt være udenlandsk ejet. Hvis hanhund XX er svensk og har parret en dansk tæve og deres afkoms udstillingsresultater gør denne til årets avlshan, udelukker det ham ikke fra titlen, at han er svenskejet. Der skal minimum opnåes 100 point for at komme på hitlisten.

Årets opdrætter 1, 2 og 3 er en konkurrence, der er baseret på udstillingsresultater. De opdrættere, der opnår disse titler, det pågældende år har haft en række hunde af deres opdræt, som har gjort sig vældig godt på udstillingsscenen det år.
Hvis kennel yyy har haft 10 forskellige hunde (gerne med forskellige ejere) udstillet og disse har opnået placering på hitlisterne for hanner og tæver og kennelens ejer er medlem af DBSK og bosiddende i DK, vil de 5 bedst placerede hundes point tælles med i konkurrencen Årets opdrætter.

Hitlisteregler

Hitlisteregler pr. 12. juli 2020

På baggrund af årets udstillingsresultater udarbejdes en hitliste
Resultater fra Dansk Berner Sennen Klub eller Dansk Kennel Klubs udstillinger anvendes.

 • Der udfærdiges en liste for hanner og en liste for tæver.
 • For at komme på hitlisten skal en hund have opnået mindst 25 point.
 • De fem bedste resultater tæller med på Hitlisten.
 • Hunden skal være dansk ejet og ejer skal være medlem af DBSK.
 • Hunde over 8 år vil blive fremhævet på hitlisten.
 • Det er de 5 bedste udstillinger der tæller med i årskonkurrencen.
 • Babyer og hvalpe deltager ikke i Hitlisten.
 • Ved årets afslutning danner hitlisten grundlag for Dansk Berner Sennen Klubs års konkurrencer om følgende placeringer:
 • Årets Berner
 • Året han & tæve – titlen KLBV20 kan søges hos DKK
 • Årets Han & Tæve 1 – 2 – 3
 • Årets Veteran Han & Tæve 1 – 2 – 3
 • Årets Avlshan & Avlstæve 1 – 2 – 3
 • Årets Opdrætter 1 – 2 – 3

Hitliste points erhverves således:
Excellent giver 5 point, Very Good giver 2 point. Point opnået i sin klasse, tillægges eventuelt opnåede point for CK og placering i “Vinderklasse”, samt point opnået i konkurrencen Bedst i Køn (BIK) og Bedst i Racen (BIR).

EXCELLENT (Rødt bånd) VERY GOOD (Blåt bånd)
5 Point 2 Point
Klasse Vinder 1.Vinder 2.Vinder 3.Vinder 4.Vinder CK BIR BIM
Junior klasse 5 point 3 point 2 point 1 point 4 point
Mellem klasse 5 point 3 point 2 point 1 point 4 point
Åben klasse 5 point 3 point 2 point 1 point 4 point
Champion klasse 5 point 3 point 2 point 1 point 4 point
Veteran klasse 5 point 3 point 2 point 1 point 4 point
Bedst i Køn 5 point 3 point 2 point 1 point
BIR 2 point
BIM 1 point

Titlen Årets Berner.

Tildeles den hund der opnår det højst samlede pointantal.
Ved pointlighed mellem flere hunde prioriteres således

 1. Den hund, der har opnået flest placeringer som BIR.
 2. Den hund, der har opnået flest placeringer som BIM.
 3. Den hund, der har opnået flest placeringer som BIK 2.
 4. Den hund, der har den højeste placering på årets sidste udstilling
 5. Den hund der har opnået sin bedste placering på den DBSK udstilling, hvor der var det største antal fremmødte/dømte hunde. (dog undtaget babyer og hvalpe.)

Titlen Årets han og Årets tæve 1 – 2 og 3

Tildeles den hund der opnår det højst samlede pointantal.
Ved pointlighed mellem flere hunde prioriteres således

 1. Den hund, der har opnået flest placeringer som BIR.
 2. Den hund, der har opnået flest placeringer som BIM.
 3. Den hund, der har opnået flest placeringer som BIK 2.
 4. Den hund, der har den højeste placering på årets sidste udstilling
 5. Den hund der har opnået sin bedste placering på den DBSK udstilling, hvor der var det største antal fremmødte/dømte hunde. (dog undtaget babyer og hvalpe.)

Titlen Årets Veteran han og Årets Veteran tæve 1 – 2 og 3

De tre bedst placerede veteranhunde på hitliste over Hanner og Tæver opnår titlen årets veteran han og tæve 1 -2- 3, efter samme kriterier som Årets han og tæve.
Som en speciel hæder til veteranhundene udfærdiges en veteranliste for hanner og en veteranliste for tæver over resultater opnået fra udstillinger i veteranklassen.
På denne liste vil alle hunde over 8 år, der udstilles blive nævnt, også selvom de ikke har opnået 25 point. (Kun de 5 bedste resultater tæller med på listen)

Titlen Årets avlshan og avlstæve

Placeringen afgøres ved den samlede point sum af disse hundes afkom,dog minimum 100 point, placeret på Hitlisten, dog tæller kun de 5 bedst placerede hunde til denne konkurrence.
Her kan hunden være udenlandsk ejet.

Titlen Årets opdrætter

Tildeles de opdrættere hvis udstillede opdræt placeret på Hitlisten, som sammenlagt har opnået flest point, minimum 100 point, dog tæller maksimum de 5 bedst placerede hunde fra den enkelte opdrætter til denne konkurrence.

Opdrætteren skal være medlem af DBSK for at kunne opnå titlen Årets opdrætter 1 -2 og 3
Disse regler erstatter tidligere regler og træder i kraft fra d. 01.01 2015
Disse regler er godkendt på generalforsamlingen d. 11.04.2015