HD, AD og OCD er lidelser som DKK forsøger at bekæmpe ved hjælp af screening af forældredyr. Screeningen fortages ved hjælp af røntgenfotografering af de enkelte hunde.
Når en hund er røntgenfotograferet vil den få en status der angiver i hvor højt grad den er disponeret for den lidelse den er blevet undersøgt for.
Denne graduering bruges til at vide noget om racens generelle niveau og ikke mindst til at afgøre, om en hund skal indgå i avl eller ej.

Hvad er HD?
HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. det kan give anledning til fejlbelastning af leddet og udvikling af slidgigt.
Ved slidgigt forstås en lidelse, hvor ledbrusken er mere eller mindre ødelagt, og hvor der rundt omkring leddet kan dannes nyt knoglevæv. Slidgigt kan være meget smertefuldt og kan begrænse leddets bevægelighed.
HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er “polygenetisk”, d.v.s. at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den stor risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst. Mange racer har avlsprogrammer, der skal bekæmpe HD.
Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse.

Hvad er AD?
AD står for albueledsdysplasi. Der er flere primære lidelser, der kan give AD, men fælles for disse lidelser er, at de som følge af fejlbelastning af leddet forårsager udvikling af slidgigt.
Ved slidgigt forstås en lidelse, hvor ledbrusken er mere eller mindre ødelagt, og hvor der rundt omkring leddet kan dannes nyt knoglevæv. Slidgigt kan være meget smertefuldt og kan begrænse leddets bevægelighed.
AD er ligesom HD en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de negative miljøbelastninger, som den eventuelt udsættes for, er afgørende for, om den udvikler slidgigt og i hvilken grad.
Symptomerne starter typisk i 4 – 5 mdrs. alderen. De tidligste symptomer er stivhed i forbenene især efter hvile. Er begge albuer angrebne, kan symptomerne være svære at opdage. Gangen er da stiv, forpoterne drejet let udad, og albuerne holdes tæt ind til brystkassen. Egentlig halthed opstår først senere i forbindelse med udvikling af slidgigten

Hvad er OCD?
OCD står for osteochondritis dissecans. Ved OCD ses en unormal udvikling af ledbrusken, der kan løsne sig fra det underliggende knoglevæv og danne såkaldte “ledmus”.
Denne unormale udvikling af ledbrusken kan medføre halthed og udvikling af slidgigt (arthrose) i de led, der er afficerede. DKK’s bekæmpelsesprogram for OCD gælder udelukkende skulderleddet, men OCD kan også ses i andre led.
OCD er ligesom HD og AD en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de eventuelle negative miljøbelastninger, som den udsættes for, er afgørende for, om den udvikler sygdommen.

Hundens alder
Hundene skal have en bestemt alder, før de kan HD-, AD- og OCD-bedømmes, såfremt resultatet skal benyttes som officiel status.
DKK følger anbefalingerne fra FCI om, hvornår hvilke racer tidligst kan bedømmes for at opnå en sådan avlsrelevant registrering af resultatet.
For AD og OCD
For AD og OCD gælder, at alle racer kan fotograferes og bedømmes fra 12 måneders alderen. Dette gælder både hanner og tæver.
For HD
For HD gælder, at hovedparten af racerne kan fotograferes og bedømmes fra 12 måneders alderen, for visse store racer (gigantracer) gælder dog en minimumsalder på 18 måneder. Dette gælder både hanner og tæver.
DKK registrerer desuden HD- og AD-resultater opnået ved en tidligere alder, hvor det kan være forbundet med gener for hunden at vente på at opnå alder for officiel status. Denne registrering bidrager endvidere til at gøre vurderingen af forældredyrenens avlsværdi (HD-indeks) mere troværdig.