Når jeres hunde dør, vil vi bede jer om, at I registrer dødsfaldet følgende steder:

Dansk hunderegistre

https://www.hunderegister.dk/din-hund/n%C3%A5r-din-hund-d%C3%B8r

Ved DKK gøres følgende:

Er du medlem, gør du sådan:

 1. Gå på “Min side”
 2. Vælg punktet “Hunde”.
 3. Klik på knappen “Dødmeld hund”
 4. Vælg den hund, du vil melde død.
 5. Angiv dato, årsag til død og evt. en kort beskrivelse.
 6. Tryk gem

Er du ikke medlem, gør du sådan:

 1. Find din hunds ejerbevis.
  Den ligger typisk sammen med din hunds stambog, eller du har måske modtaget det på mail fra DKK.
 2. Udfyld afsnittet “Afmelding af hunden”
  Af hensyn til statistik, ville det være en stor hjælp for vores arbejde med hundes sundhed, hvis du vil udfylde årsagen til hundens død.
 3. Indsend ejerbeviset pr. mail til post@dkk.dk eller Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Har du ikke hundens ejerbevis er du velkommen til at indsende en kopi af hundens stambog. Noter på kopien, at hunden er død.
Husk at underskrive og datere kopien. Også her må du gerne angive dødsårsag.

Du kan også ringe til vores kundeservice på 5618 8100.

samt på nedenstående formular hos Dansk Berner Sennen Klub

og hvis jeres hund er HS testet hos Antagene, så er der også mulighed for, at registrere dato for dødsfaldet på jeres hunds konto.

Ingen har en forventning om, at I udføre registreringen umiddelbart, men det er vigtigt, at I får det gjort, da det har stor betydning for validiteten/rigtigheden af det statistiske materiale og dermed også for klubbens og forskningens fremadrettede fokus i forhold til arbejdet med racens sundhedsudfordringer.

Ved spørgsmål kan Erika Bromose kontaktes på mail: Fruenshoej@hotmail.com

Dødsregistrering
Dato
reCAPTCHA is required.