Bladet udkommer 5 gange om året, i marts, maj, august, oktober og december.

Deadlines

Martsnummeret: 10. februar
Majnummeret: 10. april
Augustnummeret: 1. juli (NB!)
Oktobernummeret: 10. september
Decembernummeret: 10. november

Filtyper og krav til fotos

Vi kan bruge billedfiler af typerne jpg, jpeg, tiff og bmp. Vi beder om, at billederne så vidt muligt sendes i en størrelse på 1-2 MB, idet de giver den bedste trykkekvalitet . Meget små billeder kan være svære at trykke.
Alle billeder, der sendes til bladet uden anden formålsangivelse, deltager i fotokonkurrencen. Vinderbilledet udvælges af trykkeriet og bruges på forsiden af bladet.
Billeder, der sendes til bladet, kan også blive brugt på klubbens hjemmeside.

Bidrag til bladet

Redaktionen modtager meget gerne bidrag fra læserne – hundeerfaringer, hverdagshistorier, sjove og spændende oplevelser med mere!

Redaktion