Bladet udkommer 5 gange om året, i marts, maj, august, oktober og december.

Deadlines

Martsnummeret: 10. februar
Majnummeret: 10. april
Augustnummeret: 1. juli (NB!)
Oktobernummeret: 10. september
Decembernummeret: 10. november

Filtyper og krav til fotos

Vi kan bruge billedfiler af typerne jpg, jpeg, tiff og bmp. Vi beder om, at billederne så vidt muligt sendes i en størrelse på 1-2 MB, idet de giver den bedste trykkekvalitet . Meget små billeder kan være svære at trykke.
Alle billeder, der sendes til bladet uden anden formålsangivelse, deltager i fotokonkurrencen. Vinderbilledet udvælges af trykkeriet og bruges på forsiden af bladet. Indsenderen modtager en gavecheck på 150 kr., der kan indløses i Bernershoppen.
Billeder, der sendes til bladet, kan også blive brugt på klubbens hjemmeside.

Bidrag til bladet

Redaktionen modtager meget gerne bidrag fra læserne – hundeerfaringer, hverdagshistorier, sjove og spændende oplevelser med mere!

Redaktion

Monica Østergaard Rasmussen

bb@berner-sennen.dk / Monica-joergensen@hotmail.com