Kære medlemmer

Bestyrelsen har afventet myndighedernes udspil vedr. genåbning af Danmark, som meldes ud den 6. april.

Men i lyset af den situation vi står i, hvor flere kommuner lukker ned og rammeaftalen af den 22. marts, hvoraf det fremgår, at regeringen nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der medio april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt, vurderer bestyrelsen, at det ikke bliver muligt at afholde den ordinære generalforsamling den 18. april 2021.

Bestyrelsen afventer myndighedernes og DKKs udmeldinger, og fastsætter en ny dato hurtigst muligt.

Den nye dato bliver offenliggjort på klubbens hjemmeside og Facebook-gruppe.

Derudover vil bestyrelsen oplyse, at de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har haft mange samtaler og
er blevet enige om at blive i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling. Hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil tage stilling til deres forbliven i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig:
Formand: Anna Andreassen
Næstformand: Lars Bibby
Kasserer: Joanna Gram
Sekretær: Tenna Ernst
Bestyrelsesmedlem: Bjarke Josiassen
Bestyrelsesmedlem: Werner Bartsch

Tak til Lis Gøtche, for hendes store indsats som kasserer.

Hilsen
Bestyrelsen