Kære medlemmer

Bestyrelsen og udvalgene vil gerne takke de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen 2021.

En tak til Dorte, for at arrangere det praktiske.

Tak til referenten, Erik, og til dirigenten, Natascha Joof, som styrede os gennem generalforsamlingen.

Referatet lægges hurtigst muligt på hjemmesiden. Vi skriver her i gruppen, når det er klart. Beklageligvis nåede tre forslag ikke at blive behandlet på generalforsamlingen pga. tidsbegrænsning på det lånte lokale. Det er en speciel situation, da Generalforsamlingen 2021 vedtog, at der ikke skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med de tre forslag.

Derfor er bestyrelsen ved at finde ud af, hvad man gør i sådan en situation. Vi giver forslagsstillerne direkte besked og informerer jer andre på hjemmesiden.

På generalforsamlingen takkede klubben alle tidligere bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, og Irma Jensen blev hædret med en Hædresnål og ordrerne:

“Klubben vil hermed hædre Irma for et 40-årligt arbejde for og med racen og klubben.

Irma fik sin første Berner i 1981 og tabte sit hjerte til racen. Gennemårene er det blevet til syv Bernere, og passionen er ikke blevet mindre. Irma startede med at gå til træning i Lille Værløse, da træningspladsen lukkede var Irma en af drivkræfterne bag, den dengang nyopstartede, træningsplads i Ballerup-Skovlunde. Irma er stadig en af drivkræfterne og en del af trænerteamet. Hun deler ud af sin store viden og erfaring, og har altid overskud til at give en hjælpendehånd. Irma møder altid først og går sidst. I mange år har hun trænet hvalpehold opgjort en kæmpe indsats for, at Berner-familier får den bedste start.”

Vi ønsker alle en god sommer ☀️

Klubben byder på en sandwich, sodavand, te og kaffe til den ordinære generalforsamling.
Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde dig via nedenstående formular, senest d. 2 juli 2021

Husk jeres Corona pas til Generalforsamlingen.

Læs mere Her ⇒ Covid-19 og arrangementer på Slagelse bibliotek

Bestyrelsen beklager, at forslag vedr. Database med sundhedsregistreringer og dødsmelding indsendt af Karin og Erik Nielsen m.fl. ikke er en del af materialet til den ordinære generalforsamling 2021.

Forslaget var indkommet rettidigt. Bestyrelsen beklager fejlen.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Berner Sennen Klub 19.4.21

 

Database med sundhedsregistreringer og dødmelding:

Der oprettes en database, som den svenskerne har, hvor alle indsamlede dødsregistreringer kommer ind, ligesom medlemmer kan logge ind for at oplyse sundhedsoplysninger og dødsregistreringer på deres hunde. Opdrættere kan ligeledes opdatere hunde fra deres opdræt med oplysninger om sygdomme og dødsdato.

Begrundelse:

som det er nu er det én person i klubben som kender disse oplysninger og laver flotte opgørelser ud af dette.
Det ville være fantastisk, hvis alle opdrættere/medlemmer kunne se, hvad der ligger af oplysninger på andres hunde og i andre linjer, så man undgår at doble op på fejl eller sygdomme.

Det vil selvfølgelig kræve tilladelse fra alle dem, som allerede har indgivet oplysninger, at de videregives i en database, men det tænker vi er en formsag.

Sættes til afstemning – der etableres en sundhedsdatabase i lighed med den man har i Sverige og tidligere indsamlet data overføres hertil

 

Med venlig Hilsen

Karin og Erik Nielsen, Susanne og Per Randløv Petersen, Elsa Hermodsdottir Magnussen, Helle Sinclair, Mette Lindegaard, Louise Hoff Kloster Lauridsen, Helle Hviid Sørensen, Erika Bromose, Lisbeth og Preben Mikkelsen, Tine Gjødsbøl Kloster, Vivi Petersen, Christina Basbøll.

Indsendt af

Karin og Erik Nielsen

Østkystvejen 17

6440  Augustenborg

Opdate 14.06.2021

Der afholdes Generalforsamling d 4 juli 2021 kl. 13.00

Adresse:

Slagelse Biblotek

Stenstuegade 3

4200 Slagelse

 

 

Kære medlemmer

Bestyrelsen har afventet myndighedernes udspil vedr. genåbning af Danmark, som meldes ud den 6. april.

Men i lyset af den situation vi står i, hvor flere kommuner lukker ned og rammeaftalen af den 22. marts, hvoraf det fremgår, at regeringen nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der medio april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt, vurderer bestyrelsen, at det ikke bliver muligt at afholde den ordinære generalforsamling den 18. april 2021.

Bestyrelsen afventer myndighedernes og DKKs udmeldinger, og fastsætter en ny dato hurtigst muligt.

Den nye dato bliver offenliggjort på klubbens hjemmeside og Facebook-gruppe.

Derudover vil bestyrelsen oplyse, at de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har haft mange samtaler og
er blevet enige om at blive i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling. Hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil tage stilling til deres forbliven i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig:
Formand: Anna Andreassen
Næstformand: Lars Bibby
Kasserer: Joanna Gram
Sekretær: Tenna Ernst
Bestyrelsesmedlem: Bjarke Josiassen
Bestyrelsesmedlem: Werner Bartsch

Tak til Lis Gøtche, for hendes store indsats som kasserer.

Hilsen
Bestyrelsen