DKK har pr. 1. januar 2022 indført en ændringer i DKKs udstillingsreglement[1], som vedrører tildeling af de internationale eksteriørcertifikater (CACIB) på DKKs internationale udstillinger.

Ændringen har medført nogen forvirring over hvordan CACIBerne tildeles på DKKs internationale udstillinger, derfor denne gennemgang.  CACIB konkurrencen er en selvsætning konkurrence, som ikke har noget at gøre med Bedst i Racen (BIR) konkurrencen at gøre. Hvornår den afholdes er op til dommeren. den kan afholdes før eller efter Bedst i Racen (BIR) konkurrencen.

Reglerne for internationale championater:

For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer. Reglerne fastsættes til enhver tid af Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Internationalt eksteriørchampionat – CIB (Championnat International de Beauté)

For Berner Sennen, skal der opnås fire CACIBer i mindst tre forskellige lande, under mindst tre forskellige dommere. Derudover skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB. Når de fire CACIBer samt øvrige krav for opnåelse af internationalt eksteriørchampionat er opnået, skal dette meddeles DKK, der derefter ansøger FCI om godkendelse.

Tildeling af CACIB (internationalt eksteriørcertifikat):

CACIB uddeles i Denmark på DKKs internationale udstillinger. Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og højst placerede tæve blandt Excellent 1-hundene tilmeldt i enten mellemklasse, åben klasse eller championklasse.

Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, give Reserve-CACIB til næstbedste hund blandt Excellent 1-hundene fra førnævnte klasser samt Excellent 2-hunden fra den klasse, CACIB-vinderen kom fra. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion eller ikke er stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer).

CACIB-tildelingsklasse (konkurrencebedømmelse):

I CACIB-tildelingsklassen uddeles CACIBet. Her deltager bedste og næstbedste hund med Excellent (Excellent 1 og 2) fra mellemklasse, åben klasse og championklasse. Dommeren tildeler CACIB til den bedste hunde blandt Excellent 1-hundene. De øvrige Excellent 1-hunde samt Excellent 2-hunden fra den klasse, som CACIB-vinderen kom fra, konkurrerer herefter sammen om Reserve-CACIB til den bedste blandt disse hunde. Afhængig af hundenes kvalitet kan dommeren vælge at undlade at tildele CACIB/Reserve-CACIB.

Klasser hvor der kan tildeles CACIB:

  • Mellemklasse (fra 15 til 24 måneder)
  • Åben klasse (fra 15 måneder og opefter)
  • Championklasse (fra 15 måneder og opefter)

[1] https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/regler-22.pdf

Mellem-, Åben- og Championklassen:

Den bedste hund, der har fået tildelt Excellent (Excellent 1) i klassen, går på internationale udstillinger videre til CACIB-tildelingsklassen. Den næstbedste hund, der har fået tildelt Excellent (Excellent 2) i klassen, går på internationale udstillinger ligeledes videre til CACIB-tildelingsklassen, men deltager kun i konkurrencen om Reserve-CACIB, hvis CACIBet tildeles Excellent 1-hunden fra denne klasse.

CACIB-tildelingsklassen er vist i nedenstående figur. Det er den samme konkurrence for hanner og tæver.

Har ingen hund opnået Excellent i enten mellemklassen eller åben klasse eller championklassen, deltager denne klasse ikke i CACIB-tildelingsklassen. Har kun én hund opnået Excellent i enten mellemklassen eller åben klasse eller championklassen, deltager denne klasse ikke i Reserve-CACIB konkurrencen.

Konkurrencerne om Certifikat (CAC), Nordisk certifikat, Junior og Veteran certifikater, samt om Bedst i Racen (BIR) og Bedst i Modsat Køn (BIM) er uændret på DKKs nationale og nordiske udstillinger.