At rejse med hund

Hvis du skal have din hund med på rejse til udlandet, skelner lovgivningen imellem kommerciel og ikke-kommerciel flytning af hunden. Ikke-kommerciel flytning kan være ferie, flytning til udlandet eller deltagelse i udstilling eller andre hundesportsbegivenheder. Salg af f.eks. hvalpe til udlandet betragtes som kommerciel flytning.
For lovligt at passere grænserne i EU skal din hund have et EU-pas og være ID-mærket med chip. Desuden skal den leve op til vaccinationsbestemmelser og andre særregler, som varierer fra land til land. Og så er det altid en god ide at sørge for at hunden bærer hundetegn med et eller flere gældende mobiltelefonnumre inkl. dansk landekode (0045).
Lovgivningen skelner imellem kommerciel og ikke-kommerciel flytning af hunden:
Kommerciel flytning er, når ejendomsretten over hunden overdrages til en anden person.
Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar.

EU-pas

For at din hund kan få et EU-selskabsdyrspas, skal en praktiserende dyrlæge i Danmark attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen.
Foruden oplysninger om ejeren og hunden skal hundens ID-mærkningsnummer stå i passet. Der skal desuden som minimum oplyses, om hunden er rabiesvaccineret og eventuelle revaccinationer. Der er plads til at skrive andre oplysninger ind i passet, f.eks. andre vaccinationer end rabies, ormebehandling og rabiesantistof-test.
Passet gælder for ét enkelt dyr. Hvalpe kan f.eks. ikke stå i tævens pas – de skal have deres egne individuelle pas. Foto er ikke obligatorisk, så du bestemmer selv, om der skal være foto af hunden i passet. Når passet først er blevet udstedt, og der er angivet de vaccinationer, behandlinger og test, som er nødvendige for at dyret kan flyttes lovligt rundt i EU, er passet gyldigt i hele EU.
Det er forbudt at tage en hund, som endnu ikke har et pas, med til f.eks. Tyskland eller Sverige for her at få udstedt et tysk eller svensk pas. Flyttes hunden til et andet land, uden at det har et pas, er der tale om en ulovlig flytning.

ID-mærkning

Din hund skal være lovligt ID-mærket med en mikrochip, en såkaldt transponder. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011.

Hvor må min hund ikke rejse hen?

Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må rejse ind i andre lande med. Er du i tvivl, skal du kontakte den veterinære myndighed i det land, du skal rejse til eller kontakte den danske ambassade i det pågældende land.

Er der en risiko ved at tage min hund med til udlandet?

Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker.
Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sygdomme, når den er med dig på ferie – også selv om din hund lever op til alle vaccinationskrav osv., er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, du besøger. Derfor opfordrer vi til, at du undersøger og tænker dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet.

Læs mere
På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en guide til rejse med hund – her kan du få svar på alle spørgsmål og undersøge eventuelle særregler for rejse til netop det land, du skal rejse til:
https://www.foedevarestyrelsen.dk

Kilde: Dansk Kennel Klub
https://www.dkk.dk/alle-emner/rejse-med-hund