Bernerbladet 2020

Der udkommer desværre ikke Berner Blade i resten af 2020. Grundet Covid-19 har bestyrelsen valgt at spare denne udgift.

Bernerbladet nr. 1