Tilmeldingsblanket EDS specialen 2023/ Entry form EDS specialty 2023

Kun én klasse pr. blanket / Only one class per entry form

For udenlandske udstillere: Kopi af stamtavle og ejerbevis SKAL vedlægges, første gang hunden udstilles i Dansk Kennel Klub eller Dansk Berner Sennen Klub. Ved tilmelding i brugshundeklasse skal FCI’s brugsprøvecertifikat vedlægges. Ved tilmelding i championklasse skal kopi af dokumentation for nationalt eller internationalt championat vedlægges. Ved manglende dokumentation for tilmelding i brugshundeklasse eller championklasse, vil hunden blive tilmeldt i åben klasse.

For foreign exhibitors: Photocopy of the pedigree and ownership document MUST be enclosed the first time the dog is shown at a Dansk Kennel Klub or Dansk Berner Sennen Klub show.

FCI Working Certificate must be enclosed, if the dog is entered in the working class. Documentation for national or international championship must be enclosed, if the dog is entered in the champion class. In the absence of documentation for entry in the working class or champion class, the dog will be admitted in the open class.

Kopi af kvittering for betaling SKAL vedlægges uanset betalingsmåde. Betaling skal være DBSK i hænde senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Copy of the receipt for payment MUST be enclosed regardless of the mode of payment. Payment must reach the DBSK by the closing date. 

Tilmelderen bekræfter med sin underskrift at have gjort sig bekendt med DKK’s udstillingsreglement.
Tilmeldingen er økonomisk bindende, og tilmelderen bekræfter med sin underskift at være ansvarlig
for rigtigheden af de oplysninger, der angives på tilmeldingsblanketten.

With his/her signature, the exhibitor certifies that he/she is acquainted with the DKK show regulations.
The entry is financially binding. With his/her signature, the exhibitor certifies that he/she is responsible
for the correctness of the data stated on this entry form.

reCAPTCHA is required.