Hundehalsbånd & hundeloven

En undersøgelse fra Friluftrådet viser, at 60 % ikke bryder os om, at en hund kommer løbende, hopper op, snuser eller gerne vil hilse på anden vis. Så selvom man som hundefører selv mener, at ens hund er velopdragen og god til at lystre, må den ikke løbe frit alle steder – og det koster en bøde på 2000 kroner, hvis man overtræder reglerne.

Reglerne om hunde, herunder den enkelte ejers ansvar og forpligtelser, findes primært i Hundeloven, og hvorvidt en hund SKAL føres i snor afhænger i overvejende udstrækning af, hvor hunden færdes. Det bør dog fremhæves, at uanset reglerne det pågældende sted, hvis en hunds adfærd gør andre utrygge eller bange, bør den altid føres i snor.

Bymæssig bebyggelse

I byer og områder med bymæssig bebyggelse, der er åbne for almindelig færdsel, eksempelvis gader, veje, stier eller pladser o. lign., skal hunde ifølge Hundeloven føres i snor og/eller følge en person med fuldt herredømme over den. Begrebet “fuldt herredømme” er ikke nærmere bestemt i loven, men betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren skal være i stand til at stoppe sin hund, hvis den eksempelvis angriber dyr eller mennesker. En hund anses derfor ikke for at være under ledsagelse/kontrol, hvis den er under tilsyn fra hundeejerens bolig eller forretningslokale.

Det er dog op til den enkelte kommune at fastsætte regler for, om en hund må gå uden snor. Føres hunde i snor, skal dette dog altid være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren.

I naturen

På de fleste steder udenfor byer og bymæssig bebyggelse er det tilladt at føre hund uden snor, så længe man husker på, at man som hundefører stadig pligt til at holde sin hund til sig, så den ikke strejfer omkring. Ifølge Naturstyrelsens anvisninger bør hunde dog som udgangspunkt altid føres i snor i naturen af hensyn til naturens vilde dyr. Det er dog altid forbudt at lade sin hund færdes på private arealer, uden grundejers samtykke.

Særlige regler for strande

I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må man gerne lade sin hund være løs på stranden, under forudsætning af, at den ikke risikerer at forvolde andre dyr og mennesker skade. I sommerhalvåret, fra 1. april til den 30. september, er det ifølge naturbeskyttelsesloven ulovligt at lufte hunden uden snor på de danske strande. Dog kan der være undtagelser for specifikke strande, lige som der også er en del strande, hvor det er helt forbudt at medtage hunde, så hold altid øje med en evt. lokal skiltning.

Regler i en hundeskov

Der er over 200 såkaldte hundeskove over hele landet.

I private hundeskove er det den enkelte grundejer som selv fastsætter reglerne for sin hundeskov, så tjek derfor altid efter hos ejeren om hvilke regler der gælder for hans skov.

I hundeskove under Naturstyrelsen er det som udgangspunkt tilladt at lade sin hund løbe frit, så længe man har “fuldt herredømme” over den, hvilket svarer overens med bestemmelserne i hundeloven. Det betyder med andre ord, at hundeføreren skal være i stand til at stoppe hunden, således at den eksempelvis ikke angriber andre dyr og mennesker eller i øvrigt genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

 

Kilde: Dyreformidlingen.dk