Berner Bladet udkommer 4 gange om året, i marts, Juni, september og december.

Deadlines

Marts nummeret: 28. februar
Juni nummeret: 10. maj
september nummeret: 10. august
December nummeret: 10. november

Filtyper og krav til fotos

Vi kan bruge billedfiler af typerne jpg, jpeg, tiff og bmp. Vi beder om, at billederne så vidt muligt sendes i en størrelse på 1-2 MB, idet de giver den bedste trykkekvalitet . Meget små billeder kan være svære at trykke.
.
Billeder, der sendes til bladet, kan også blive brugt på klubbens hjemmeside.

Bidrag til bladet

Redaktionen modtager meget gerne bidrag fra læserne – hundeerfaringer, hverdagshistorier, sjove og spændende oplevelser med mere!

Vi modtager også meget gerne artikler fra opdrættere

Send dine bidrag til HER eller til monica.oestergaard.rasmussen@gmail.com

Bernerbladet 2020

Der udkom desværre kun 1 Berner Blad i 2020.

Grundet Covid-19 har bestyrelsen valgt at spare denne udgift.

Bernerbladet nr. 1